Hỏi về Durogesic 25mcg/h( VN-4499-07 )

      Lê hoàng Nguyên - nguyenlehoangct@gmail.com
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Mẹ tôi (86 tuổi) đang sử dụng miếng dán Durogesic 25mcg/h. (khoảng 1 tháng). Đến nay, tác dụng giảm đau của thuốc đã < 72 giờ . Tức khoảng 48giờ là đau trở lại. Xin hỏi 1. Tôi có thể cho sử dụng thêm thuốc giảm đau khác kèm theo được không, như: Di-antivit, Efferagane..... 2. Hoặc tôi có thể thay miếng dán (25mcg/h) khác sau khi dán 48giờ được không? 3. Hoặc dán miếng dán có kích cỡ lớn hơn 01 bâc. Tôi rất lo lắng cho mẹ tôi . Xin trả lời sớm . Cám ơn .
 Hỏi về Durogesic 25mcg/h( VN-4499-07 )

Durogesic là thuốc có dạng miếng băng dán hình chữ nhật trong suốt gồm 1 lớp màng bảo vệ và 4 lớp màng có chức năng. Từ mặt ngoài đến mặt trong dính vào da, các lớp này bao gồm : lớp màng sau bao phim polyester ; hệ thống dự trữ thuốc fentanyl(2,5 mg/10 cm2) và cồn tiêu chuẩn USP (0,1 ml/10 cm2) được gel hóa với hydroxyethylcellulose ; màng ethylenevinyl acetat polymer giúp kiểm soát tốc độ phóng thích fentanyl ; và lớp màng dính silicone. Trước khi dùng, gở bỏ lớp màng bảo vệ ra khỏi lớp màng dính. Thuốc có thành phần hoạt chất là Fentanyl là thuốc giảm đau nhóm opioid, tác động chủ yếu trên thụ thể mc-opioid. Tác động điều trị chủ yếu là giảm đau và gây ngủ. Bạn có thể vào trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về hoạt chất: http://thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc-goc351.aspx.

Bạn không nên tự ý cho mẹ sử dụng thêm các thuốc giảm đau khác vì sẽ gây các tương tác thuốc khó lường.

Bạn cũng không nên thay miếng dán khác hoặc dán miếng dán to hơn vì có thể gây quá liều thuốc.

Bạn nên dưa mẹ bạn đến trumg tâm y tế chuyên khoa để được tư vấn kĩ hơn nhé.

Chúc bạn và gia đình sức khỏe.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hỏi về Durogesic 25mcg/h( VN-4499-07 )

Mẹ tôi (86 tuổi) đang sử dụng miếng dán Durogesic 25mcg/h. (khoảng 1 tháng). Đến nay, tác dụng giảm đau của thuốc đã < 72 giờ . Tức khoảng 48giờ là đau trở lại. Xin hỏi 1. Tôi có thể cho sử dụng thêm thuốc giảm đau khác kèm theo được không, như: Di-antivit, Efferagane..... 2. Hoặc tôi có thể thay miếng dán (25mcg/h) khác sau khi dán 48giờ được không? 3. Hoặc dán miếng dán có kích cỡ lớn hơn 01 bâc. Tôi rất lo lắng cho mẹ tôi . Xin trả lời sớm . Cám ơn .


Hoi ve Durogesic 25mcg/h( VN-4499-07 )


Me toi (86 tuoi) dang su dung mieng dan Durogesic 25mcg/h. (khoang 1 thang). Den nay, tac dung giam dau cua thuoc da < 72 gio . Tuc khoang 48gio la dau tro lai. Xin hoi 1. Toi co the cho su dung them thuoc giam dau khac kem theo duoc khong, nhu: Di-antivit, Efferagane..... 2. Hoac toi co the thay mieng dan (25mcg/h) khac sau khi dan 48gio duoc khong? 3. Hoac dan mieng dan co kich co lon hon 01 bac. Toi rat lo lang cho me toi . Xin tra loi som . Cam on .


Durogesic la thuoc co dang mieng bang dan hinh chu nhat trong suot gom 1 lop mang bao ve va 4 lop mang co chuc nang. Tu mat ngoai den mat trong dinh vao da, cac lop nay bao gom : lop mang sau bao phim polyester ; he thong du tru thuoc fentanyl(2,5 mg/10 cm2) va con tieu chuan USP (0,1 ml/10 cm2) duoc gel hoa voi hydroxyethylcellulose ; mang ethylenevinyl acetat polymer giup kiem soat toc do phong thich fentanyl ; va lop mang dinh silicone. Truoc khi dung, go bo lop mang bao ve ra khoi lop mang dinh. Thuoc co thanh phan hoat chat la Fentanyl la thuoc giam dau nhom opioid, tac dong chu yeu tren thu the mc-opioid. Tac dong dieu tri chu yeu la giam dau va gay ngu. Ban co the vao trang web cua chung toi de biet them thong tin ve hoat chat: http://thuocbietduoc.com.vn/thuoc/thuoc-goc351.aspx.

Ban khong nen tu y cho me su dung them cac thuoc giam dau khac vi se gay cac tuong tac thuoc kho luong.

Ban cung khong nen thay mieng dan khac hoac dan mieng dan to hon vi co the gay qua lieu thuoc.

Ban nen dua me ban den trumg tam y te chuyen khoa de duoc tu van ki hon nhe.

Chuc ban va gia dinh suc khoe.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212