Tôi muốn mua vaccine Gardasil . Hiện nay ở đâu có bán loại vaccin này?

      Lê Mã Lương - manhluong74@yahoo.com
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Tôi muốn mua vaccine Gardasil . Hiện nay ở đâu có bán loại vaccin này
Tôi muốn mua vaccine Gardasil . Hiện nay ở đâu có bán loại vaccin này?

Đây là loại vắc-xin tái tổ hợp phòng ung thư cổ tử cung có dạng bào chế dung dịch tiêm bắp, số đăng ký QLVX-H07-09, do Cty Merk&co.,inC (Wesst Point, PA 19486 USA) sản xuất.

small_81368.jpg

Ảnh minh họa - Gardasil.

Tại buổi họp báo tổ chức tại TPHCM vào 21/9, Cty MSD Việt Nam cho biết Bộ Y tế vừa cấp phép lưu hành vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung (UTCTC) có tên Gardasil tại Việt Nam. Đây là vắc xin UTCTC đầu tiên trên thế giới đã có mặt tại nước ta.

Theo bà Kha Mỹ Linh- Tổng GĐ và Trưởng đại diện Cty MSD Việt Nam, vắc xin trên được chỉ định cho đối tượng là nữ từ 26 tuổi trở xuống. Vắc xin này tiêm định kỳ 3 liều trong thời gian 1 năm và có khả năng phòng ngừa UTCTC trong vòng 30 năm.

Hiện vắc xin trên đã được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện phụ sản, Trung tâm Y tế dự phòng ở Hà Nội và Viện Pasteur TPHCM. Một liều có giá 100USD.

Theo bà Linh, Cty đã thử nghiệm lâm sàng vắc xin này trên 25.000 đối tượng trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy: Gardasil ngừa được 99% tổn thương tiền UTCTC và 95% trường hợp loạn sản CTC mức độ thấp…
Báo cáo tại buổi công bố vắc xin trên, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng- Nguyên GĐ Bệnh viện Từ Dũ cho biết: Trên thế giới UTCT gây tử vong hang thứ 2 ở phụ nữ, khoảng 650 phụ nữ tử vong mỗi ngày. Tại VN số liệu thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy mỗi ngày có 9 người chết vì căn bệnh này.

Tuy nhiên việc phòng ngừa, sang lọc vẫn chưa được quan tâm. Tại TPHCM có hơn 3 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhưng mỗi năm tại BV Từ Dũ, Hùng Vương và các bệnh viện sản tư nhân khác chỉ làm sang lọc cho khoảng 300.000 người, ở các tỉnh khác tỷ lệ càng thấp hơn.

Theo bác sĩ Phượng, cứ 1 triệu người nhiễm vi rút HPV gây UTCTC thì có 100.000 người bị tiền UTCTC và 1.600 người bị UTCTC xâm nhiễm.

Về MSD

Merck Sharp & Dohme (hay "Merck & Co., Inc." Hoa Kỳ- có trụ sở chính tại Whitehouse Station, N.J., U.S.A.) là công ty Dược phẩm toàn cầu chuyên về nghiên cứu, ưu tiên đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Thành lập vào năm 1891, MSD hiện đang khám phá, phát triển, sản xuất và tiếp thị các loại vắc xin và thuốc nhằm giải quyết các nhu cầu y tế chưa đáp ứng.

MSD Việt nam dành hết mọi nỗ lực vào các chương trình và những dự án cộng tác nhằm cải thiện kiến thức và mở rộng khả năng tiếp cận dược phẩm. Những chương trình chung sức của tổng công ty MSD tại Việt nam là cung cấp vắc xin GARDASIL cho tổ chức phi lợi nhuận PATH trong dự án về vắc xin HPV; trao tặng sản phẩm với lượng lớn cho trẻ em có nhu cầu; tặng 50.000 Mỹ kim cho chương trình chung sức giảm hậu quả của cơn bão Lekima, và tặng sách hướng dẫn thực hành Y khoa ( Merck Manual) cho nhân viên y tế tại Việt nam. Muốn biết thêm thông tin về các chương trình chung sức của tổng công ty MSD toàn cầu, xin xem trang web www.merck.com/cr


Theo (TPO)

Bạn có thể liên hệ với các bệnh viện phụ sản, Trung tâm Y tế dự phòng ở Hà Nội và Viện Pasteur TPHCM.

Chúc bạn thành công.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tôi muốn mua vaccine Gardasil . Hiện nay ở đâu có bán loại vaccin này?

Tôi muốn mua vaccine Gardasil . Hiện nay ở đâu có bán loại vaccin này


Toi muon mua vaccine Gardasil . Hien nay o dau co ban loai vaccin nay?


Toi muon mua vaccine Gardasil . Hien nay o dau co ban loai vaccin nay


Day la loai vac-xin tai to hop phong ung thu co tu cung co dang bao che dung dich tiem bap, so dang ky QLVX-H07-09, do Cty Merk&co.,inC (Wesst Point, PA 19486 USA) san xuat.

small_81368.jpg

Anh minh hoa - Gardasil.

Tai buoi hop bao to chuc tai TPHCM vao 21/9, Cty MSD Viet Nam cho biet Bo Y te vua cap phep luu hanh vac xin ngua ung thu co tu cung (UTCTC) co ten Gardasil tai Viet Nam. Day la vac xin UTCTC dau tien tren the gioi da co mat tai nuoc ta.

Theo ba Kha My Linh- Tong GD va Truong dai dien Cty MSD Viet Nam, vac xin tren duoc chi dinh cho doi tuong la nu tu 26 tuoi tro xuong. Vac xin nay tiem dinh ky 3 lieu trong thoi gian 1 nam va co kha nang phong ngua UTCTC trong vong 30 nam.

Hien vac xin tren da duoc dua vao su dung rong rai tai cac benh vien phu san, Trung tam Y te du phong o Ha Noi va Vien Pasteur TPHCM. Mot lieu co gia 100USD.

Theo ba Linh, Cty da thu nghiem lam sang vac xin nay tren 25.000 doi tuong tren toan the gioi. Ket qua cho thay: Gardasil ngua duoc 99% ton thuong tien UTCTC va 95% truong hop loan san CTC muc do thap…
Bao cao tai buoi cong bo vac xin tren, bac si Nguyen Thi Ngoc Phuong- Nguyen GD Benh vien Tu Du cho biet: Tren the gioi UTCT gay tu vong hang thu 2 o phu nu, khoang 650 phu nu tu vong moi ngay. Tai VN so lieu thong ke cua Bo Y te cung cho thay moi ngay co 9 nguoi chet vi can benh nay.

Tuy nhien viec phong ngua, sang loc van chua duoc quan tam. Tai TPHCM co hon 3 trieu phu nu trong do tuoi sinh de nhung moi nam tai BV Tu Du, Hung Vuong va cac benh vien san tu nhan khac chi lam sang loc cho khoang 300.000 nguoi, o cac tinh khac ty le cang thap hon.

Theo bac si Phuong, cu 1 trieu nguoi nhiem vi rut HPV gay UTCTC thi co 100.000 nguoi bi tien UTCTC va 1.600 nguoi bi UTCTC xam nhiem.

Ve MSD

Merck Sharp & Dohme (hay "Merck & Co., Inc." Hoa Ky- co tru so chinh tai Whitehouse Station, N.J., U.S.A.) la cong ty Duoc pham toan cau chuyen ve nghien cuu, uu tien dat benh nhan len hang dau. Thanh lap vao nam 1891, MSD hiẹn dang kham pha, phat trien, san xuat va tiép thị cac loai vác xin va thuoc nham giải quyét cac nhu cau y té chua dáp úng.

MSD Viẹt nam dành hét mọi nõ lục vào các chuong trình và nhũng dụ án cọng tác nhàm cải thiẹn kién thúc và mỏ rọng khả nang tiép cạn duọc phảm. Nhũng chuong trình chung súc của tỏng cong ty MSD tại Viẹt nam là cung cáp vác xin GARDASIL cho tỏ chúc phi lọi nhuạn PATH trong dụ án vè vác xin HPV; trao tạng sản phảm vói luọng lón cho trẻ em có nhu càu; tạng 50.000 Mỹ kim cho chuong trình chung súc giảm hạu quả của con bão Lekima, và tạng sách huóng dãn thục hành Y khoa ( Merck Manual) cho nhan vien y té tại Viẹt nam. Muon biet them thong tin vè các chuong trình chung súc của tỏng cong ty MSD toàn càu, xin xem trang web www.merck.com/cr


Theo (TPO)

Ban co the lien he voi cac benh vien phu san, Trung tam Y te du phong o Ha Noi va Vien Pasteur TPHCM.

Chuc ban thanh cong.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212