Test nhanh giang mai

    0     1525
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Đào Vân Anh
Địa chỉ: 16 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân-Hà Nội
Điện thoại: 0976 383 303
Email: vananhtbyte@gmail.com
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 5/8

TEST GIANG MAI


1  Anti-Syphilis Ab Serum/Plasma Strip 4mm -giang mai 50Test/hộp CTK Bio, Inc USA
2  Anti-Syphilis Serum Strip 3mm - giang mai  100Test/hộp Atlas Link,Inc.-USA
3  Anti-Syphilis Abcassette- giang mai 30Tests/hộp Atlas Link,Inc.-USA
4 Giang Mai   - Siphylis 100Test/hộp Serocheck-  Mỹ 
5 Syphylis strip 5mm 50Test/hộp Canada
6 Kit thử Giang mai (SYP 5mm) 40test/hộp ACON Biotech
7 Kit thử Giang mai  (SYP 3mm) 50 Test/hộp ACON Biotech
8 Kit thử Giang mai  (SYP 3mm) 30Test/ hộp SD Hàn Quốc
9 Kit thử Giang mai  (SYP 3mm) 100Test/ hộp SD Hàn Quốc
10 Kit thử Giang mai  (SYP 3mm) 100Test/ hộp Abbotte- NhậtTEST ABBOTE1 Determine HBsAg  Phát hiện kháng nguyên bề mặt Hepatitis B (Viêm gan B) Abbott/
Inverness
2 Determine HIV I/II  Phát hiện kháng thể HIV-1 và HIV-2 Abbott/
Inverness
3 Determine Syphylis TP Serum/Plasma Phát hiện kháng thể Treponema pallidium (giang mai) Abbott/
Inverness
4 ClearVew FOB Phát hiện máu ẩn trong phân (Tầm soát ung thư trực tràng) Unipath
5 ClearView Chlamydia MF Phát hiện kháng nguyên Chlamydia trachomatis Unipath
6 ClearView Workstation Bộ nâng nhiệt trong xử lý mẫu của Test CV Chlamydia MF Unipath
7 SureStep Morphine (MOP) (DMO-102) Phát hiện Morphine, Opiate, và Heroin trong nước tiểu UnipathTEST NHANH SEROCHECK
STT

Tên sản phẩm

Số lượng  

Đóng gói

1

HBs Ag  SERO-CHECK - Mỹ - Viêm gan B

01 Test

100Test/hộp

2

HBeAb  SERO-CHECK - Mỹ

01 Test

100Test/hộp

3

HBe Ag  SERO-CHECK -  Mỹ

01 Test

100Test/hộp

4

Anti HCV- SERO-CHECK -  Mỹ

01 Test

100Test/hộp

5

AFP  SERO-CHECK -  Mỹ - Gan

01 Test

100Test/hộp

6

PSA  SERO-CHECK –  Mỹ - Tiền liệt tuyến

01 Test

100Test/hộp

7

CEA  SERO-CHECK -  Mỹ - Trực tràng

01 Test

100Test/hộp

8

Chlamydia SERO-CHECK -  Mỹ - Nấm

01 Card

20 Test/ hộp

9

TB (lao)  SERO-CHECK -  Mỹ

01 Card

20 Test / hộp

10

H.pylori  SERO-CHECK -  Mỹ - Dạ dày

01 Card

25 Test /hộp

11

Anti HIV  SERO-CHECK -  Mỹ

01 Card

100 Test /hộp

12

Giang Mai   SERO-CHECK-  Mỹ - Syphilis

01 Test

100Test/hộp

13

Morphine SERO-CHECK -  Mỹ

01 Test

100Test/hộp

14

Sốt rét  ( Malaria) SERO-CHECK -  Mỹ

01 Test

25 Test /hộp

15

Sốt xuất huyết (Dengue) SERO-CHECK -  Mỹ

01 Test

       25 Test /hộp

16

Viêm gan A- SERO-CHECK - Mỹ

01 Test

       25 Test /hộp

17

HCG- SERO-CHECK - Mỹ

01 Test

100 Test /hộp

18

Que thö n­íc tiÓu 11 TS  M¸y combi  §øc

01 Hép

150 Test

19

Que thö n­íc tiÓu 10 TS  Tecco

01 Hép

100 Test

20

Que thö n­íc tiÓu 10 TS Multistix (bayer Siemmene)

01 Hép

100 Test

21

Test thử  HIV-Ditermine ( abbott- Nhật)

Túi

100 Test

22

Test thử HbsAg –Ditermine ( abbott- Nhật)

Túi

100 Test

23

Multi drug test kit (Bộ công an- Việt Nam )

Túi

100 Test


TEST NHANH CANADA1

HBsAg 3.5 mm

2

HBsAg 5 mm

3

HCV  strip 5mm

4

HCV  strip 3.5mm

5

HbeAg  strip 5mm

7

Anti Hbe ( HbeAB) strip 5mm

8

Syphilis strip 5mm

9

Anti Hbc strip 5mm

10

AFP- Ung thư gan- strip 5mm

11

CEA- Ung thư trực tràng  strip 5mm

   12

PSA-Ung thư tuyến tiền liệt  strip 5mm

13

Gonorrhea cassette- Lậu Solutionin 25 T est/ bottle)

14

Test thử  nhanh Opiates/Heroin/ Morphine Urin strip

15

 Test thử nhanh Amphetamine  urin strip 5mm

16

H pylory- Ung thư dạ dày, 5mm

17

Chlamiydia cassette s.p. 5mm

18

TB Cassettes.p 5mm

19

Troponin cassette
Vân Anh 0979383 303
Email: vananh0979@yahoo.com, vananhtbyte@gmail.com


Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Test nhanh giang mai


Test nhanh giang mai - TEST GIANG MAI 1  Anti-Syphilis Ab Serum/Plasma Strip 4mm -giang mai 50Test/hop CTK Bio, Inc USA 2  Anti-Syphilis Serum Strip 3mm - giang mai  100Test/hop Atlas Link,Inc.-USA 3  Anti-Syphilis Abcassette- giang mai 30Tests/hop Atlas Link,Inc.-USA 4 Giang Mai   - Siphylis 100Test/hop Serocheck-  My  5 Syphylis strip 5mm 50Test/hop Canada 6 Kit thu Giang mai (SYP 5mm) 40test/hop ACON Biotech 7 Kit thu Giang mai  (SYP 3mm) 50 Test/hop ACON Biotech 8 Kit thu Giang mai  (SYP 3mm) 30Test/ hop SD Han Quoc 9 Kit thu Giang mai  (SYP 3mm) 100Test/ hop SD Han Quoc 10 Kit thu Giang mai  (SYP 3mm) 100Test/ hop Abbotte- Nhat TEST ABBOTE 1 Determine HBsAg  Phat hien khang nguyen be mat Hepatitis B (Viem gan B) Abbott/Inverness 2 Determine HIV I/II  Phat hien khang the HIV-1 va HIV-2 Abbott/Inverness 3 Determine Syphylis TP Serum/Plasma Phat hien khang the Treponema pallidium (giang mai) Abbott/Inverness 4 ClearVew FOB Phat hien mau an trong phan (Tam soat ung thu truc trang) Unipath 5 ClearView Chlamydia MF Phat hien khang nguyen Chlamydia trachomatis Unipath 6 ClearView Workstation Bo nang nhiet trong xu ly mau cua Test CV Chlamydia MF Unipath 7 SureStep Morphine (MOP) (DMO-102) Phat hien Morphine, Opiate, va Heroin trong nuoc tieu Unipath TEST NHANH SEROCHECK STT Ten san pham So luong   Dong goi 1 HBs Ag  SERO-CHECK - My - Viem gan B 01 Test 100Test/hop 2 HBeAb  SERO-CHECK - My 01 Test 100Test/hop 3 HBe Ag  SERO-CHECK -  My 01 Test 100Test/hop 4 Anti HCV- SERO-CHECK -  My 01 Test 100Test/hop 5 AFP  SERO-CHECK -  My - Gan 01 Test 100Test/hop 6 PSA  SERO-CHECK –  My - Tien liet tuyen 01 Test 100Test/hop 7 CEA  SERO-CHECK -  My - Truc trang 01 Test 100Test/hop 8 Chlamydia SERO-CHECK -  My - Nam 01 Card 20 Test/ hop 9 TB (lao)  SERO-CHECK -  My 01 Card 20 Test / hop 10 H.pylori  SERO-CHECK -  My - Da day 01 Card 25 Test /hop 11 Anti HIV  SERO-CHECK -  My 01 Card 100 Test /hop 12 Giang Mai   SERO-CHECK-  My - Syphilis 01 Test 100Test/hop 13 Morphine SERO-CHECK -  My 01 Test 100Test/hop 14 Sot ret  ( Malaria) SERO-CHECK -  My 01 Test 25 Test /hop 15 Sot xuat huyet (Dengue) SERO-CHECK -  My 01 Test        25 Test /hop 16 Viem gan A- SERO-CHECK - My 01 Test        25 Test /hop 17 HCG- SERO-CHECK - My 01 Test 100 Test /hop 18 Que thö n­ic tiOu 11 TS  M¸y combi  §øc 01 Hep 150 Test 19 Que thö n­ic tiOu 10 TS  Tecco 01 Hep 100 Test 20 Que thö n­ic tiOu 10 TS Multistix (bayer Siemmene) 01 Hep 100 Test 21 Test thu  HIV-Ditermine ( abbott- Nhat) Tui 100 Test 22 Test thu HbsAg –Ditermine ( abbott- Nhat) Tui 100 Test 23 Multi drug test kit (Bo cong an- Viet Nam ) Tui 100 Test TEST NHANH CANADA 1 HBsAg 3.5 mm 2 HBsAg 5 mm 3 HCV  strip 5mm 4 HCV  strip 3.5mm 5 HbeAg  strip 5mm 7 Anti Hbe ( HbeAB) strip 5mm 8 Syphilis strip 5mm 9 Anti Hbc strip 5mm 10 AFP- Ung thu gan- strip 5mm 11 CEA- Ung thu truc trang  strip 5mm    12 PSA-Ung thu tuyen tien liet  strip 5mm 13 Gonorrhea cassette- Lau Solutionin 25 T est/ bottle) 14 Test thu  nhanh Opiates/Heroin/ Morphine Urin strip 15  Test thu nhanh Amphetamine  urin strip 5mm 16 H pylory- Ung thu da day, 5mm 17 Chlamiydia cassette s.p. 5mm 18 TB Cassettes.p 5mm 19 Troponin cassette Van Anh 0979383 303Email: vananh0979@yahoo.com, vananhtbyte@gmail.com
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212