Thông tin về thuốc, biệt dược, thực phẩm chức năng; tư vấn sức khỏe.

Thông tin về thuốc, biệt dược, thực phẩm chức năng; tư vấn sức khỏe. (92970 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Thegalin 5mg

SĐK: VNB-0706-01

Teva-Salbutamol..

SĐK: VN-13528-11

Rednison

SĐK: VNB-3399-05

Paramox

SĐK: VD-4789-08

Torospar

SĐK: VN-9760-05

Silytamin Tablet..

SĐK: VN-10340-10

Bokiton C-60mg

SĐK: VNB-2570-04

Neutrivit

SĐK:

Cefalexin-500mg

SĐK: VNB-3866-05

Maxiclan

SĐK: VN-7547-03

Dầu mù u SP

SĐK: VD-3314-07

Nisitanol 30mg

SĐK: V58-H12-06

Savecef 200

SĐK: VN-0604-06

Carloten-3,125 mg

SĐK: VN-4515-07

Disudrin

SĐK: VNB-3686-05

Ikocif 200

SĐK: VN-8576-04

Rutin C

SĐK: V890-H12-05

Vitamin B12..

SĐK: H02-085-01

Rescuvolin

SĐK: VN-6562-08

Ampicillin 250mg

SĐK: V21-H04-05

Dermovate..

SĐK: VN-8154-04

Pioglitazone..

SĐK: VD-3595-07

Thuốc đỏ-1%

SĐK: S536-H12-05

Bổ phế chỉ khái lộ

SĐK: VNA-2979-00

Fudilac

SĐK: VD-11263-10

Berlthyrox-100mcg

SĐK: VN-0548-06

Focimic tablets

SĐK: VN-11753-11

Sapcizlox 25mg

SĐK: V387-H12-05

Union Vancomycin Inj..

SĐK: VN-6257-08

Sjmuren

SĐK: VN-6203-08

Haefalex

SĐK: VD-4720-08

Dalacin T-1%

SĐK: VN-5957-01

Vitamin B6 250mg

SĐK: VD-0976-06

Inclar OD

SĐK: VN-4979-07

Betafast

SĐK: VN-8334-04

Tobramycin

SĐK: VD-13799-11

Orenter 50mg

SĐK: VD-13858-11

Sotamic

SĐK: VN-12757-11

Poncityl 500mg

SĐK: VNB-0539-00

Erythromycine 500mg

SĐK: VD-13793-11

Sambagold

SĐK: VNB-0597-00

Vitamin B1 250mg

SĐK: GC-0021-06

Ampicilin-250mg

SĐK: VD-5515-08

Thuốc cốm..

SĐK: VD-6692-09

Ridep-2

SĐK: VN-6039-08

Tobaject

SĐK: VN-11825-11

Apo-amilzide

SĐK: VN-5126-01

Abivina

SĐK: NC23-H10-10

Bogocal 0,25mcg

SĐK: VN-11719-11

Fahado-500mg

SĐK: VNA-3237-00

Ibumed 200

SĐK: VD-5764-08

Lipicard-160

SĐK: VN-5798-08

Pachogin

SĐK: VN-4296-07

Tobramin

SĐK: VN-0135-06

Claritron-500 mg

SĐK: VN-7495-03

Intas Flunil 20

SĐK: VN-9094-04

Cao sao vàng

SĐK: VNB-2755-05

Dolo-Neurobion

SĐK: VN-7268-08

Accent Capsules 10mg

SĐK: VN-5331-10

Tetracyclin

SĐK: VD-10609-10

Gastrodic

SĐK: VNB-2521-04

Opetirizin levo

SĐK: VD-14353-11

Vitamin B12

SĐK: VD-12446-10

Rofica 25

SĐK: VN-5915-01

Howpolymin ginseng

SĐK: VNA-3078-00

Trigyno

SĐK: VN-5940-08

Cinarizin-25mg

SĐK: VNB-0827-03

Theophyllin 100mg

SĐK: VNA-3611-00

Mianifax

SĐK: VN-14186-11

Paracetamol Extra

SĐK: VNB-3918-05

Midantin 1000

SĐK: VD-11630-10

Rượu Rắn

SĐK: VND-0386-02

Ultracomb Topical..

SĐK: VN-5300-08

Income-20

SĐK: VN-1203-06

Hoàn mềm bổ sâm quy..

SĐK: VND-1708-04

Umexim-200

SĐK: VN-9925-10

Sorbitol-5g

SĐK: V158-H12-05

Momate

SĐK: VN-4936-07

10% Glucose..

SĐK: VN-2596-07

Paclitaxel Injection..

SĐK: VN-13618-11

Hasangastryl

SĐK: VD-1559-06

Naphazoline 0,05%

SĐK: VD-3085-07

Carboxtie 450

SĐK: VN-5637-08

Newsozyme Tab

SĐK: VN-5288-08

Hepime 100

VN-8984-04

Loprofen

VN-6935-08

Melgez 7,5mg

VN-5155-08

Azufox 250mg

VD-12915-10

Bostanex

VD-17392-12

Jincyte

VN-12940-11

Paracetamol 500mg

VNA-4518-01

Tam thất

VNB-2188-04

Ringerfundin

VN-7475-09

Vitamin C 250mg

VNB-0578-00

AmoDHG 250

VD-9982-10

Befadol-325mg

VD-1539-06

Difensalic-Gel

VNA-3563-00

Vitamin C-250mg

VNB-4444-05

Glito-30mg

VN-11185-10

Risperdal Tab 2mg

VN-5438-10

Franvit E 400

VD-0048-06

Mustret 500

VD-13710-11

Cimetidin

VD-12990-10

Tusalene

VNA-3778-00

Thevirol

VD-10610-10

Cefuroxime-750mg

VN-5542-01

Duinum-50mg

VN-6220-08

Bikidton

VD-1094-06

Methionin

VD-3647-07

Gombic 75mg

VN-11002-10

Bidentin

V88-H12-10

Nemydexan

NC51-H09-02

Cephalexin-250mg

VD-2421-07

Nalidixic acid

VD-1874-06

Vedicard 25mg

VD-11109-10

Penicilin V Kali

VD-5777-08

Nodizine 25mg

V798-H12-05

Amerangan-500mg

VD-0127-06

Sertidaz tab

VN-9439-10

Betmag

VN-14022-11

Haginat 250mg

VNA-2235-04

Cophacip-500mg

VD-1188-06

Vitamin B1

VD-10589-10

Ozia-M

VN-2444-06

Gluconbe

VD-12725-10

Hancepo tab 200mg

VN-5408-08

Meyeryl

VD-12616-10

Implanon-68 mg

VN-7704-03

Michotol

VNB-3756-05

Uratonyl syrup

VN-1480-06

Menthol

VD-12415-10

Pyducil

VD-13985-11

Dihacharin

NC02-H05-07

Udoxil 500-500mg

VD-0353-06

Sunfarin-1%

V1290-H12-06

Oflid 200

VD-5413-08

Postinor-2-0,75mg

VN-4956-01

Dengu

VNB-1319-02

Maxedo

VD-17806-12

Berberin

VD-12667-10

Alimemazin 5mg

VNA-0875-03

Doaxan

VNB-2362-04

Oziadecordex-N

VN-7309-08

Coadin

VNA-4878-02

Cimetidine

VN-14431-12

Bạch kim hoàng

V845-H12-10
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212