Haes steril

  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Số đăng ký:
Nhóm dược lý:
Thành phần: Hydroxyethyl Starch
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Hạn sử dụng:
Công ty sản xuất:
Công ty đăng ký:
Tham vấn y khoa: Dr. Le Khac Hieu
Biên tập viên: Thu Huyen
Biểu đồ giá thuốc
Chỉ định:
Điều trị và dự phòng thiếu hụt khối lượng (hypovolemia) và sốc (khối lượng điều trị thay thế) trong kết nối với: (Phẫu thuật) (sốc xuất huyết), (chấn thương) (sốc chấn thương), (nhiễm trùng) (sốc nhiễm trùng), (Burns) (ghi cú sốc ). Saving of donor blood during surgery eg acute normovolaemic haemodilution = ANH. Tiết kiệm máu trợ của các nhà tài trợ trong quá trình phẫu thuật cấp tính ví dụ như haemodilution normovolaemic = ANH. (HAES-steril 6%) (HAES-steril 6%) Therapeutic dilution of blood (Haemodilution) Trị liệu pha loãng máu (Haemodilution)

Chống chỉ định:
Nặng suy tim xung huyết (suy tim), Suy thận (creatinine huyết thanh> 2 mg / dL và> 177 mmol / L), rối loạn đông máu nặng (ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng), tình trạng quá tải chất lỏng dư thừa (hydrat hoá) và thiếu nghiêm trọng của chất lỏng (mất nước). Bleeding of the brain (cerebral haemorrhage), Starch allergy. Chảy máu não (xuất huyết não), dị ứng tinh bột. There are no data available as yet with regard to use during pregnancy and breastfeeding, nor in children. Không có dữ liệu có sẵn như là có liên quan để sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú, cũng không phải ở trẻ em. To be administered only where indication is vital during early pregnancy. Chỉ được quản lý mà chỉ là quan trọng trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Serum creatinine levels should be monitored at the beginning of therapy. Nồng độ creatinine nên được theo dõi vào lúc bắt đầu điều trị. Daily monitoring of the fluid balance and renal retention values is essential with limit-value creatinine values (1.2-2.0 mg/dL and 106-177 Giám sát sự cân bằng chất lỏng và các giá trị lưu giữ thận hàng ngày là điều cần thiết với các giá trị creatinine hạn giá trị (1,2-2,0 mg / dL và 106-177 µmol/L, compensatory renal insufficiency). mmol / L, đền bù suy thận). Despite normal serum creatinine values, pathological urine findings can indicate existing compensatory renal damage. Mặc dù giá trị creatinine huyết thanh bình thường, kết quả nước tiểu bệnh lý có thể cho biết hiện có đền bù thiệt hại thận. In such cases daily serum creatinine values should be monitored daily. Trong những trường hợp như vậy hàng ngày giá trị creatinine huyết thanh nên được theo dõi hàng ngày. Where serum cratinine values and urine test results are normal, monitoring of renal retention values 1-2 times daily is essential in a therapy of several days duration. Trường hợp giá trị cratinine huyết thanh và kết quả xét nghiệm nước tiểu bình thường, giám sát của các giá trị lưu giữ thận 1-2 lần mỗi ngày là điều cần thiết trong một điều trị trong khoảng thời gian vài ngày. Sufficient supply of fluid (2-3 liters of fluid per day) must be ensured. Cung cấp đầy đủ chất lỏng (2-3 lít chất lỏng mỗi ngày) phải được đảm bảo. Particular care must be taken with pulmonary oedema or chronic liver diseases. Chăm sóc đặc biệt phải được thực hiện phù phổi hoặc bệnh gan mãn tính.

Tương tác thuốc:


Tác dụng ngoại y (phụ):
Các sản phẩm có thể dẫn đến phản ứng phản vệ trong trường hợp bị cô lập. In the event of intolerance reactions (see table) infusion is to be discontinued immediately and the standard emergency measures initiated: Trong trường hợp các phản ứng không dung nạp (xem bảng) tiêm truyền phải ngừng ngay lập tức và các biện pháp khẩn cấp tiêu chuẩn bắt đầu: Clinical symptoms and degree of severity Triệu chứng lâm sàng và mức độ mức độ nghiêm trọng Stop Thôi of của Emergency measures Biện pháp khẩn cấp I. Skin reactions I. Phản ứng ở da Antihistamines Thuốc kháng histamine II. II. Tachycardia Nhịp tim nhanh Drop in blood pressure, Vertigo, Nausea, Vomiting Giảm huyết áp, chóng mặt, buồn nôn, nôn Infusion Infusion Positioning Antihistamines + corticosteroids eg 120 mg prednisolone iv Thuốc kháng histamine định vị + corticosteroids ví dụ 120 mg prednisolone iv III. III. Shock Sốc Bronchospasm Co thắt phế quản IV. IV. Respiratory and cardiac arrest Hô hấp và ngừng tim Alarm Báo động Positioning Resuscitation Định vị hồi sức 1. 1. Adrenaline 0.05–0.1 mg iv + Adrenaline 0,05-0,1 mg iv + 2. 2. Corticosteroids eg prednisolone 1.0–2.0 g iv Corticosteroid, ví dụ như prednisolone 1,0-2,0 g iv 3. 3. Infusion eg albumin 5% Infusion ví dụ như albumin 5% Long-term, daily administration of HAES-steril ® 6% or HAES-steril ® 10% in medium and high doses frequently causes an almost untreatable itching. Dài hạn, hàng ngày quản lý của HAES-steril ® 6% hoặc HAES-steril ® 10% ở liều trung bình và cao thường gây ngứa gần như không thể chữa được. This can still occur weeks after ending the therapy, persist over months and could be strained for the patient. Điều này vẫn có thể xảy ra vài tuần sau khi kết thúc điều trị, kéo dài trong nhiều tháng và có thể được căng thẳng cho bệnh nhân. Only in a rare number of cases were pains in the kidney area reported. Chỉ trong một số hiếm các trường hợp đau ở vùng thận báo cáo. In such cases, infusion is to be discontinued immediately, sufficient fluid supplied and the serum creatinine values monitored closely. Trong những trường hợp như vậy, truyền dịch là phải ngừng ngay lập tức, cung cấp đủ chất lỏng và các giá trị creatinine huyết thanh theo dõi chặt chẽ. In higher doses, a prolongation of bleeding time can occur due to the dilution effect but clinically-relevant haemorrhage is not triggered. Liều cao, kéo dài thời gian chảy máu có thể xảy ra do tác động pha loãng nhưng xuất huyết lâm sàng có liên quan không được kích hoạt. The fall in haematocrit and the dilution of the plasma proteins should be monitored. Sự sụt giảm hematocrit và pha loãng của các protein huyết tương nên được theo dõi. Notes : The concentration of serum amylase can rise under administration of hydroxyethyl starch (interference with the diagnosis pancreatitis). Ghi chú: nồng độ amylase huyết thanh có thể tăng thuộc quyền quản lý của tinh bột hydroxyethyl (nhiễu với viêm tụy chẩn đoán). A regular control of serum ionogramm and fluid balance is necessary. Một kiểm soát thường xuyên của ionogramm huyết thanh và cân bằng dịch là cần thiết. Interactions with other drugs: No intereactions with other drugs known to date. Tương tác với các thuốc khác: Không có intereactions với các thuốc khác được biết cho đến nay. Notes: Should mixing with other drugs be necessary, 100% hygienic injection, thorough mixing, and above all, compability must be ensured. Ghi chú: trộn với các thuốc khác nên cần thiết, tiêm hợp vệ sinh 100%, pha trộn kỹ lưỡng, và trên tất cả, compability phải được đảm bảo.

Chú ý đề phòng:
Liều dùng và tuyến đường áp dụng: Đối với truyền tĩnh mạch. 10-20 mL ban đầu của HAES-steril ® 6% hoặc HAES-steril ® 10% sẽ được truyền từ từ, giữ bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ (do phản ứng có thể phản vệ). Liều dùng hàng ngày và tỷ lệ truyền được xác định theo mất máu và Hiệu quả của việc pha loãng giới hạn các ứng dụng trị liệu. Việc sử dụng keo plasma ở những bệnh nhân không có nguy cơ tim mạch hoặc phổi được giới hạn bởi một hematocrit 30%. Oberloading của hệ thống tuần hoàn từ liều quá nhanh và quá cao phải được tránh. Liều điều trị và dự phòng thiếu hụt khối lượng (hypovolemia) và sốc (khối lượng điều trị thay thế) Trừ khi được quy định theo nhu cầu của khối lượng:

Liều lượng:
Liều dùng và tuyến đường áp dụng: Đối với truyền tĩnh mạch. 10-20 mL ban đầu của HAES-steril ® 6% hoặc HAES-steril ® 10% sẽ được truyền từ từ, giữ bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ (do phản ứng có thể phản vệ). Liều dùng hàng ngày và tỷ lệ truyền được xác định theo mất máu và Hiệu quả của việc pha loãng giới hạn các ứng dụng trị liệu. Việc sử dụng keo plasma ở những bệnh nhân không có nguy cơ tim mạch hoặc phổi được giới hạn bởi một hematocrit 30%. Oberloading của hệ thống tuần hoàn từ liều quá nhanh và quá cao phải được tránh. Liều điều trị và dự phòng thiếu hụt khối lượng (hypovolemia) và sốc (khối lượng điều trị thay thế) Trừ khi được quy định theo nhu cầu của khối lượng:

Bảo quản:
THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN: HYDROXYETHYL STARCH

Tên khác:


Thành phần:
Hydroxyethyl starch

Tác dụng:
Hydroxyethyl starch là chất trùng phân tổng hợp, nguồn gốc từ tinh bột, gắn với các gốc Hydroxy ethyl, với khối lượng phân tử gần giống với Glycogen ở cơ thể, nên dễ dàng dung nạp tốt, dùng tiêm truyền để thay thế huyết tương.

Chỉ định:
- Phòng và điều trị chứng giảm thể tích máu và sốc trong các trường hợp như: sau phẫu thuật, chấn thương, nhiễm khuẩn, bỏng rộng, sốt xuất huyết, mất nước và điện giải.

- Để tiết kiệm máu trong phẫu thuật: Liệu pháp hòa lẫn máu đẳng tích.

- Hoặc hòa lẫn máu để điều trị.

Quá liều:


Chống chỉ định:
Suy tim hoặc suy thận; xuất huyết não; dị ứng với tinh bột, rối loạn đông máu nặng (trừ trường hợp cấp cứu nặng đe dọa tính mạng) nhất là chứng giảm đông máu do tiểu cầu; phụ nữ có thai; tăng lượng nước quá tải hoặc thiếu dịch nặng.

Tác dụng phụ:


Thận trọng:
Dùng thời gian dài có thể gây mẩn ngứa ngoài da.

Nếu có phản ứng không dung nạp phải ngừng truyền ngay lập tức và xử trí như với sốc do huyết thanh thông thường.

- Không nên trộn lẫn với các thuốc khác.

- Không dùng với mục đích phòng ngừa ở phụ nữ khi trở dạ đẻ có thể gây tê quanh tủy sống vì nguy cơ gây dị chứng nặng nề về thần kinh ở trẻ sơ sinh.

- Nồng độ HES gần như bằng không sau khi truyền khoảng 24 giờ. Thuốc không ảnh hưởng đến chức năng thận.

Tương tác thuốc:


Dược lực:


Dược động học:


Cách dùng:
Theo chỉ định của thầy thuốc dựa vào vào tình trạng giảm thể tích máu hoặc sốc và trọng lượng của bệnh nhân. Liều tối đa không quá 2g HES/kg/ngày và tốc độ truyền tĩnh mạch không quá 0,33ml/kg/phút. Nên bắt đầu truyền chậm (20ml đầu tiên) để phát hiện sớm các phản ứng quá mẫn cảm nếu có.

Mô tả:


Bảo quản:


+ "Lưu ý những sản phẩm đăng trên website thuộc loại thực phẩm chức năng: những sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"
+ Dùng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ
+ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Haes steril Haes sterilProduct description: Haes steril : Điều trị và dự phòng thiếu hụt khối lượng (hypovolemia) và sốc (khối lượng điều trị thay thế) trong kết nối với: (Phẫu thuật) (sốc xuất huyết), (chấn thương) (sốc chấn thương), (nhiễm trùng) (sốc nhiễm trùng), (Burns) (ghi cú sốc ). Saving of donor blood during surgery eg acute normovolaemic haemodilution = ANH. Tiết kiệm máu trợ của các nhà tài trợ trong quá trình phẫu thuật cấp tính ví dụ như haemodilution normovolaemic = ANH. (HAES-steril 6%) (HAES-steril 6%) Therapeutic dilution of blood (Haemodilution) Trị liệu pha loãng máu (Haemodilution)GT GT89067


Haes steril


Dieu tri va du phong thieu hut khoi luong (hypovolemia) va soc (khoi luong dieu tri thay the) trong ket noi voi: (Phau thuat) (soc xuat huyet), (chan thuong) (soc chan thuong), (nhiem trung) (soc nhiem trung), (Burns) (ghi cu soc ). Saving of donor blood during surgery eg acute normovolaemic haemodilution = ANH. Tiet kiem mau tro cua cac nha tai tro trong qua trinh phau thuat cap tinh vi du nhu haemodilution normovolaemic = ANH. (HAES-steril 6%) (HAES-steril 6%) Therapeutic dilution of blood (Haemodilution) Tri lieu pha loang mau (Haemodilution)
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212